Join us every Wednesday for an expert-led demonstration of the world’s most comprehensive business process management solution: the iGrafx Platform.

Sign Up

Menu
W globalnej konkurencji tylko najlepsze procesy korporacyjne mogą generować trwałą przewagę. Dzięki iGrafx procesy produkcyjne w całej firmie mogą być elastycznie projektowane, realizowane, optymalizowane i zautomatyzowane. W naszej 30-minutowej prezentacji na żywo w dniu 09.10.2019 dowiesz się, co oznacza automatyzacja procesów biznesowych i jak możesz obsługiwać iGrafx. Otrzymasz przegląd struktury iGrafx:

  • Wspólne tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie diagramów BPMN 2.0
  • Modelowanie procesów i obiektów
  • Zarządzanie zmianami i wydajnością