Skip to Main Content
Home » Library » Webinars » Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

Webinars

Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

30-minutowe BPM Live Demo daje przegląd struktury iGrafx:

  • Wspólne tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie diagramów BPMN 2.0
  • Modelowanie procesów i obiektów
  • Zarządzanie zmianami i wydajnością

WEEKLY DEMO

Join us every Wednesday for an expert-led demonstration of the iGrafx Platform

Close Icon