Skip to Main Content
Home » Corporate Governance

Upcoming Webinars

iGrafx BPM Platform

 • April 8, 2020
 • 2:00 pm-2:30 pm ()
Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

30-minutowe BPM Live Demo daje przegląd struktury iGrafx:

 • Wspólne tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie diagramów BPMN 2.0
 • Modelowanie procesów i obiektów
 • Zarządzanie zmianami i wydajnością
Speaker: Kathrin Brunner Register

iGrafx BPM Platform

 • April 8, 2020
 • 11:00 am-11:30 am ()
Modeling, analysis and optimization of your processes

The 30-minute BPM Live Demo gives you an overview of the iGrafx structure:

 • Collaborative creation, modification and sharing of BPMN 2.0 diagrams
 • Process and object modeling
 • Change and Performance Management
Speaker: Kristijan Maurovic Register

iGrafx BPM Platform

 • April 15, 2020
 • 3:00 pm-3:30 pm ()
Modeling, analysis and optimization of your processes

The 30-minute BPM Live Demo gives you an overview of the iGrafx structure:

 • Collaborative creation, modification and sharing of BPMN 2.0 diagrams
 • Process and object modeling
 • Change and Performance Management
Speaker: Kristijan Maurovic Register

iGrafx BPM Platform

 • April 22, 2020
 • 3:00 pm-3:30 pm ()
Modeling, analysis and optimization of your processes

The 30-minute BPM Live Demo gives you an overview of the iGrafx structure:

 • Collaborative creation, modification and sharing of BPMN 2.0 diagrams
 • Process and object modeling
 • Change and Performance Management
Speaker: Kristijan Maurovic Register

Risk Management

 • April 28, 2020
 • 3:00 pm-3:45 pm ()
Process-oriented Risk Management with ROPE

In the 45-minute webinar, we will show you a practice-oriented approach to process-oriented risk management with the following highlights:

– Design of a human workflow for risk identification and treatment of measures
– Automatic determination of risk values
– Possibility of linking risks with business processes
– Comprehensive evaluations and analysis options for the identification of optimization potentials

Speaker: Kathrin Brunner Register

iGrafx BPM Platform

 • May 13, 2020
 • 3:00 pm-3:30 pm ()
Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

30-minutowe BPM Live Demo daje przegląd struktury iGrafx:

 • Wspólne tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie diagramów BPMN 2.0
 • Modelowanie procesów i obiektów
 • Zarządzanie zmianami i wydajnością
Speaker: Kathrin Brunner Register

WEEKLY DEMO

Join us every Wednesday for an expert-led demonstration of the iGrafx Platform

Close Icon